20 lat  po maturze -spotkanie Absolwentów 2002 roku

2 kwietnia 2022 w auli szkolnej spotkali się Absolwenci rocznika 2002. Spotkanie 20 lat po maturze rozpoczęło się od przemówienia dyrektora szkoły pana Jacka Różyckiego i przewodniczącej ZST z tamtych lat pani Elżbiety Kruk ( wówczas Drozdowskiej). Były miłe słowa, podziękowania, trochę wzruszeń, zwłaszcza gdy wspominaliśmy zmarłych wychowawców, panią Stanisławę Dziewę – Nowak oraz Aleksandra Łopatę –Bernackiego.  Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

Po przemówieniach przyszedł czas na sprawdzenie obecności. Absolwenci zasiedli w ławkach szkolnych a wychowawcy odczytali listy obecności. Było gwarno i wesoło, zwłaszcza gdy Uczniowie zaglądali do dzienników lekcyjnych  i wspominali szkolne lata. Potem Goście zwiedzili szkołę, pracownie i laboratoria. Spotkanie Absolwentów zakończyło się w Mościcach w Hotelu Cristal uroczystym obiadem. Zaproszenie  przyjęli uczniowie klas TCHA, TSK, TMSC,TEL, TAP, TEAP, THP oraz wychowawcy: Edward Morańda, Wiktor Cichocki, Marek Płachta. Mamy nadzieję, że takie spotkania po latach będą odbywały się regularnie, zapraszamy serdecznie do ZST wszystkich naszych Absolwentów.