Egzaminy z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy znajdują się wykazy egzaminów i zdających poszczególne kwalifikacje w sesji czerwiec-lipiec 2022r.

Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków