Uwaga zdający egzaminy zawodowe

Przypominamy, że zgodnie z procedurami ustalonymi przez CKE: Zdający zgłasza się przynajmniej 30’ przed zaplanowaną godziną egzaminu Zdający przynosi tylko dokument tożsamości, długopis z czarnym wkładem i… (więcej)