ZST

25 LAT SKT PTTK "WEHIKUŁ"

biwak

W bieżącym roku Szkolny Klub Turystyczny obchodzi Jubileusz 25-lecia reaktywowania działalności w 1992 r.
Wszystkie imprezy organizowane przez Klub, w tym Szkolny Rajd Górski ZST, odbywają się pod hasłem „25 LAT SKT”.
W dniach 8-9 lipca 2017 r. w Bacówce na Brzance odbędzie się
JUBILEUSZOWY ZLOT 25-LECIA
Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” przy ZST,

na który zostało zaproszonych imiennie ponad 120 absolwentów ZST
– byłych członków władz i aktywnych członków SKT.
ZAPROSZENIE
www.skt.zst.tarnow.pl