ZST

Informacja PFRON

Informacja o dofinansowaniu kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych.