TECHNIK INFORMATYK – informator ósmoklasisty

TECHNIK INFORMATYK

w Technikum Nr 1

w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Specjalizacja: programowanie i testowanie aplikacji

Technik informatyk to zawód dla osób, które chcą cały czas się rozwijać, poznawać najnowsze osiągnięcia cyfrowe i działać. To również szansa na dobrą pracę
i przygotowanie do studiów na wielu kierunkach.

Czego będziesz się uczył w zawodzie technik informatyk?

Nauka zawodu w Technikum Nr 1 rozpoczyna się od postaw teoretycznych i połączona jest z praktycznymi ćwiczeniami w naszych szkolnych pracowniach w małych grupach.

Przedmioty zawodowe:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • urządzenia techniki,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe,
 • bazy danych,
 • administrowanie sieciami i witrynami internetowymi,
 • pracownia systemów i urządzeń techniki komputerowej,
 • pracownia baz danych,
 • pracownia witryn i aplikacji internetowych,
 • pracownia administrowania sieciami i witrynami internetowymi.

Gdzie technik informatyk może pracować?

Wszędzie!

Ten zawód to baza, którą możesz dowolnie rozwijać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dla przykładu – technik informatyk może znaleźć pracę:

 • w punktach serwisowych,
 • w działach IT każdej firmy,
 • w obsłudze i administrowaniu siecią,
 • przy projektowaniu stron i administrowaniu nimi,
 • przy tworzeniu oprogramowania komputerowego,
 • w firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w studiach telewizyjnych i filmowych,
 • we własnej firmie.

 

Rozszerzony program matematyki i informatyki to doskonałe przygotowanie

do egzaminu maturalnego i wszystkich typów studiów wyższych.

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SZKOŁY daje możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowinkami technicznymi, korzystania z wiedzy
i doświadczenia ich  pracowników, oraz profesjonalnego sprzętu.

Partnerem Szkoły  są:

 • ASTOR Kraków,
 • Grupa Azoty S.A.,
 • Akademia Tarnowska,
 • Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Tarnowie,

DNI TECHNIKI to coroczne spotkania z naukowcami i specjalistami – praktykami.  Uczniowie mogą  poznać najnowsze technologie oraz zaprezentować swoje prace.

Warto obejrzeć… https://www.zst-tarnow.pl/dni-techniki-w-zst-2/

PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+  dają uczniom możliwość zdobywania  doświadczenia zawodowego w Europie. Młodzież praktykowała już w Portugalii, Hiszpanii i Anglii.

BEZPŁATNE KURSY podnoszące kwalifikacje zawodowe lub dające dodatkowe uprawnienia, płatne staże i stypendia w  ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”, który będzie realizowany w latach 2020 – 2023.

Więcej informacji… https://www.zst-tarnow.pl/nowe-formy-wsparcia-zawodowego-dla-uczniow-zst-i-przyszlych-zakow-naszej-szkoly/

 

Nasi informatycy biorą udział- z sukcesem- w konkursach informatycznych, są wśród nich m.in.:

 • Olimpiada Cyfrowa,
 • Międzyszkolny Festiwal Informatyczny „Projekt Na Szóstkę”
 • Pix Programming Challenge
 • Konkurs Informatyczny „Bóbr”,
 • Akademia Kodowania,
 • Webmaster-to ja!

Przekonaj się …https://www.zst-tarnow.pl/sukces-uczniow-zst-na-lamach-portalu-miasta-tarnowa/

Zobacz też …https://www.zst-tarnow.pl/sukces-naszych-programistow-na-pix-programming-challenge-2019/

 

STYPENDIA I NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW to wsparcie, którego udzielają:

 • Fundacja im. Ignacego Mościckiego,
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST,

Technik informatyk w Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych…

Co piszą uczniowie?

 

„ Współcześnie trudno określić, czym zajmuje się informatyk. Osoby nazywające się „informatykiem” mogą serwisować urządzenia, administrować sieciami, programować czy tworzyć aplikacje internetowe. Informatyka to bardzo obszerna dziedzina.

W Zespole Szkół Technicznych jest możliwość poznania każdej informatycznej specjalizacji. Dzięki temu łatwo konkretniej określić swoje zainteresowania. Nie można zajmować się ogólnie informatyką, bo nigdy nie prowadzi to do pozytywnych skutków.

 Wiedza zdobyta w szkole umożliwi pracę, jak również kontynuowanie nauki. Warto pamiętać, że pomimo naszych umiejętności wielu pracodawców wymaga wyższego wykształcenia. Jest to spowodowane głównie koniecznością zdobycia doświadczenia, np. w ramach praktyk na studiach czy pracy z różnymi technologiami. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku webmastera czy administratora.

 Pomimo że w ZST nie dowiemy się o wszystkich aspektach danej specjalizacji (jest to po prostu niemożliwe), mamy wiele okazji rozwoju i zdobycia nawet podstawowego doświadczenia. Przede wszystkim wspomnę o programie Erasmus+, czyli bezpłatnej możliwości odbycia stażu w firmie w innym europejskim państwie. Dzięki temu realnie rozwiniemy swoje umiejętności techniczne i językowe. Poza tym to świetna okazja do poznania innych kultur, co również ma obecnie duże znaczenie. W dodatku udział w Erasmus+ zwiększy naszą pewność siebie.

Jestem przekonany, że jako przyszły absolwent Zespołu Szkół Technicznych będę przygotowany równocześnie do podjęcia pracy i kontynuacji nauki. Mamy sporo okazji do rozwoju w wielu dziedzinach. Szkoła jednak to nie tylko nauka, ale również możliwość poznania innych osób. Sprzyja temu miła i przyjacielska atmosfera. Polecam ZST każdemu ósmoklasiście z fascynacją techniką.” Michał

Informatyka jest praktycznie podstawą w dzisiejszym świecie, czy to chociażby komunikacja na odległość czy załatwianie spraw urzędowych. Moim zdaniem największą zaletą tego kierunku jest możliwość dowolnego programowania komputerów. Tworząc własne aplikacje i gry tak naprawdę wykorzystujemy różne toki myślenia, między innymi: kreatywny, logiczny i abstrakcyjny, co pozwala według mnie określić tę dziedzinę informatyki jako jednocześnie ścisłą, jak i artystyczną. Myślę, że warto wybrać ten kierunek, ponieważ jest on bardzo przyszłościowy oraz rozwija on umiejętności między innymi takie jak logiczne myślenie czy umiejętność rozwiązywania problemów.

 Wybór informatyki tutaj w ZST to bardzo dobra decyzja. Tutejsi nauczyciele znają się na tym, czego uczą i wiedzą, w jaki sposób przekazać te informacje, co znacznie ułatwia zdobycie zarówno wiedzy jak i wymaganych kwalifikacji. Prowadzone są tutaj również dodatkowe zajęcia z informatyki, na których można usiąść przed komputerem i na przykład coś zaprogramować wedle własnego pomysłu oraz podyskutować grupowo na różne ciekawe tematy, zarówno te związane jak i te niezwiązane z informatyką.

 Rynek IT jest potężny, znajdzie się tutaj miejsce dla twórców i producentów m. in. stron internetowych, gier, oprogramowania, sprzętu, jak i również dla osób zajmujących się obsługą techniczną, konserwacją systemów komputerowych, kryminalistyką, itd., itp.”,

Hubert

Przemek

 

Może nie mam zbyt dużo doświadczenia, wiedzy, ale z pewnością jestem w stanie szczerze powiedzieć ,co myślę o kierunku technik informatyk. Nikt z nas nie lubi się uczyć, ale za każdym razem, kiedy to robimy warto jest mieć w głowie coś, co nas do tego motywuje. Mnie do działania napędza myśl, że będąc informatykiem, jedyną rzeczą, która będzie mnie ograniczać to własny umysł. Znając języki programowania, skrypty i inne rzeczy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście bez pracy nie ma kołaczy, więc jeśli chcemy być najlepsi, musimy przyłożyć się do tego na 100%. W przyszłości chciałbym być swoim własnym szefem i robić nieszablonowe i bardzo kreatywne rzeczy, które dzięki temu kierunkowi jestem w stanie osiągnąć. „Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić” – Walt Disney”,  Michał

 

Co jeszcze?  W  skrócie o ZST…

 • Szkoła z tradycją – od 1931 R.
 • Nauka jednozmianowa
 • Przyjazna atmosfera
 • Szkoła sukcesu – zdobyte tytuły: „ZŁOTA SZKOŁA 2024” ,„SREBRNA SZKOŁA” w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021”,  „Szkoła Olimpijska 2024 i 2015”
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Liczne stypendia
 • Koło Teatralne
 • Zespoły muzyczne
 • Samorząd Uczniowski z inicjatywą
 • Szkolny Klub Turystyczny „Wehikuł”
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Szkolne Koło Ekologiczne
 • Koła charytatywne: „Amicus”, „Caritas”
 • Koło  Honorowych Dawców Krwi  PCK
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Przygotowanie mówców do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej
 • współpraca z uczelniami z Akademią Tarnowską i Politechniką Rzeszowską
 • współpraca z firmami: GRUPA AZOTY S.A., GAZ-SYSTEM S.A., ZAKŁADY MECHANICZNE S.A. Tarnów, TAURON Dystrybucja, ELPLC, ELZAT, MEGAel, TEYON Kraków, Astor S.A.Kraków,
 • współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • koncerty, spektakle, wycieczki, imprezy