TECHNIK ELEKTRONIK – informator ósmoklasisty

TECHNIK ELEKTRONIK

w Technikum Nr 1

w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Specjalizacja:
systemy alarmowe
automatyka
układy cyfrowe i mikroprocesorowe

 

Technik elektronik określany bywa często mianem zawodu przyszłości. Daje bardzo szeroki wachlarz możliwości pracy po ukończeniu szkoły średniej oraz stanowi doskonałą podbudowę do studiów inżynierskich różnych specjalizacji.

Czym zajmuje się technik elektronik?

Najogólniej – wykonuje i eksploatuje instalacje elektroniczne, jak np.:

– instalacje alarmowe,

– monitoring wizyjny,

– telewizję naziemną DVBT,

– telewizję satelitarną,

– instalacje domofonowe.

Nauka zawodu w Technikum Nr 1 rozpoczyna się od postaw teoretycznych i połączona jest z praktycznymi ćwiczeniami w naszych szkolnych pracowniach.

Obejmuje m.in. zajęcia bezpieczeństwa i higieny pracy, elektrotechniki, elektroniki, instalacji i urządzeń elektronicznych, układów cyfrowych i mikroprocesorowych, pracowni: elektrycznej, elektronicznej, systemów alarmowych i automatyki, urządzeń elektronicznych

Uczeń  poznaje też działanie i programowanie sterowników PLC oraz instalacji tzw. „inteligentnego domu”.

Nasza najnowocześniejsza pracownia systemów alarmowych i automatyki wyposażona jest w sprzęt polskiej firmy SATEL.

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE dają młodzieży możliwość zapoznania z wieloma rozwiązaniami z elektroniki  i dziedzin pokrewnych. Jedna z nich odbyła się do firmy Konsorcjum Eturia Sp. z o.o. & Instytut Doradztwa Sp.zo.o. w Kokotowie pod Krakowem i dotyczyła montażu paneli fotowoltaicznych.

Więcej zobaczysz…    https://www.zst-tarnow.pl/warsztaty-montazu-paneli-fotowoltaicznych/

Uczniowie korzystają też ze szkoleń firm, które przyjeżdżają do ZST. Jednym z nich było szkolenie z zakresu instalacji i programowania systemu EXTA LIFE, który tworzą urządzenia radiowe wykorzystywane do wykonywania instalacji „inteligentnego domu”.

Więcej …https://www.zst-tarnow.pl/szkolenie-zamel/

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SZKOŁY daje możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w elektronice i automatyce w przemyśle oraz codziennym życiu, korzystania z wiedzy i doświadczenia ich  pracowników, oraz profesjonalnego sprzętu.

Partnerem Szkoły dla tego zawodu są:

 • ASTOR Kraków
 • SATEL

Wsparcie merytoryczne technik elektronik otrzymuje też dzięki współpracy z:

 • Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie,
 • Politechniką Rzeszowską,
 • Naczelną Organizacją Techniczną Oddział w Tarnowie,

DNI TECHNIKI to święto techników i inżynierów. Uczniowie spotykają się z naukowcami i pasjonatami techniki.  Można poznać najnowsze technologie, rozwiązania techniczne ostatnich lat oraz zaprezentować swoje prace.

Warto obejrzeć… https://www.zst-tarnow.pl/dni-techniki-w-zst-2/

 

FESTIWAL ZAWODÓW, MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW, TARGI EDUKACYJNE, DNI OTWARTE to cykliczne imprezy, w czasie których można zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę szerszemu gronu odbiorców oraz zarazić techniczną pasją.

Zobacz … https://www.zst-tarnow.pl/malopolska-noc-naukowcow-tarnow-wrzesien-2017r/

 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+  dają uczniom możliwość zdobywania  doświadczenia zawodowego w Europie. Młodzież praktykowała już na Węgrzech,
w Portugalii, Hiszpanii i Anglii.

BEZPŁATNE KURSY podnoszące kwalifikacje zawodowe lub dające dodatkowe uprawnienia, płatne staże i stypendia w  ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”, który będzie realizowany w latach 2020 – 2023.

Więcej informacji… https://www.zst-tarnow.pl/nowe-formy-wsparcia-zawodowego-dla-uczniow-zst-i-przyszlych-zakow-naszej-szkoly/

SUKCESY w OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH to osiągnięcia uczniów ZST przygotowywanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Młodzież co roku zdobywa tytuły finalistów lub laureatów, co wiąże się z możliwością studiowania dowolnego kierunku na wybranej technicznej uczelni wyższej i zwolnienie z części egzaminów zawodowych.

Uczestniczy zawsze w konkursach, takich jak:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

Przekonaj się …https://www.zst-tarnow.pl/sukces-na-xlii-ogolnopolskiej-olimpiadzie-wiedzy-elektrycznej-i-elektroniczej-w-czestochowie-agh/

 

STYPENDIA I NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW to wsparcie, którego udzielają:

 • Fundacja im. Ignacego Mościckiego,
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Zobacz…https://www.zst-tarnow.pl/nagroda-sep-oddzial-tarnow/

Technik elektronik w Technikum Nr 1- oczyma uczniów zespołu Szkół Technicznych…

„Moim zdaniem warto przyjść do ZST na kierunek technik elektronik, ponieważ nauczyciele wykładają materiał w sposób zrozumiały. Potrafią w prosty i wymowny sposób przekazywać wiedzę z zakresu tego zawodu. Sam przyszedłem praktycznie bez jakiejkolwiek wiedzy w tym zakresie, a teraz pod koniec drugiej klasy nie dość, że sam naprawiam w domu urządzenia elektroniczne to dodatkowo wszechstronność wiedzy z elektroniki pomaga mi także w drobnych naprawach instalacji elektrycznej w domu. Elektronika teraz jest wszędzie, fajnie jest zatem wiedzieć, jak działają wszystkie sprzęty wokół nas.” – Kacper, kl 2

„Wybrałem ten kierunek, ponieważ chciałem poszerzyć swoje możliwości oraz wiedzę elektroniczną. Tak też się stało. Na lekcjach zawodowych dowiaduję się dużo ciekawych rzeczy, które –  jestem przekonany –  przydadzą mi się w przyszłości. Ukończenie szkoły na tym kierunku umożliwia mi dobrą pracę w zawodzie oraz możliwość pójścia na studia na kierunek związany z np. robotyką, elektrotechniką itp.” Daniel, kl 2

Co jeszcze?  W  skrócie o ZST…

 • Szkoła z tradycją – od 1931 r.
 • Nauka jednozmianowa
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Szkoła sukcesu – zdobyte tytuły: „Szkoła Olimpijska 2015”, „SREBRNA SZKOŁA” w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020”.
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Przyjazna atmosfera
 • Prężny Samorząd Uczniowski
 • Szkolny Klub Turystyczny „Wehikuł”
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Szkolne Koło Ekologiczne
 • Sekcja teatralna
 • Szkolny zespół muzyczny
 • Koła charytatywne: „Amicus”, „Caritas”
 • Koło PCK I Honorowych Dawców Krwi
 • Przygotowanie mówców do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej