Pierwszy etap XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej

Dzisiaj tj. 22.10.2021 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada jest rozgrywana w trybie zawodów trójstopniowych w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką
  • Podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów
  • Lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do podejmowania zawodu
  • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy
  • Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z tą młodzieżą

Wszystkim uczestnikom życzymy przejścia do II etapu OWT.

 

Koordynator w ZST

      mgr inż. Zygmunt Nędza