Konkurs na świąteczne ozdoby wykonane w technice origami!

Origami to sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, została rozwinięta w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę  japońską.
Dopiero w XX wieku ostatecznie ustalono, że w procesie robienia klasycznego origami nie należy ciąć, kleić i ozdabiać.

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na świąteczne ozdoby wykonane w technice origami!

REGULAMIN KONKURSU:

Świąteczne Origami

KONKURS

Serdecznie zapraszam wszystkie klasy do udziału w konkursie.

ORGANIZATOR:

Katarzyna Nosek

CELE KONKURSU:

 • Integracja młodzieży,
 • Rozwijanie, wyobraźni, wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,
 • Popularyzowanie origami jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
 • Utrwalanie tradycji świątecznych.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 19 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu do
  22 grudnia 2021 r.,
 • Prace należy złożyć osobiście do rąk swojego nauczyciela matematyki.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnicy konkursu przygotowują w technice origami jedną pracę.
 • Wszystkie informacje o zasadach składania papieru można poznać na stronie.
 • Kompozycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia mogą być złożone z jednej lub kilku kartek papieru.
 • Kompozycje papierowe muszą być wykonane przez jednego autora (nie oceniamy prac zbiorowych).
 • Każda praca dostarczona na konkurs musi być dokładnie opisana z podaniem następujących danych:
  • imię i nazwisko autora pracy,
  • klasa,
  • tytuł zestawu, modelu
 • Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów modułu chińskiego,

KRYTERIA OCENY:

 • estetyka wykonania,
 • trudność i złożoność pracy,
 • dobór koloru i papieru,
 • oryginalność modelu,

NAGRODY:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

UWAGI:

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.