logo OWT

W dniu 20.10.23 r. odbędą się w ZST, szkolne eliminacje do Olimpiady Wiedzy Technicznej-Inżynieria w Elektroenergetyce. Jak co roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tym roku odbędzie się ona już po raz 50. Olimpiada ta jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). Spowodowało to konieczność zmiany zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz jej nazwy. Od roku szkolnego 2023/2024 OWT nazywa się: OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ – INŻYNIERIA W ELEKTRONERGETYCE (skrót: OWT-IWE). Olimpiada nie będzie już podzielona na grupy tematyczne.

 

Program merytoryczny Olimpiady OWT-IWE będzie obejmował następujące zagadnienia:

Zakres merytoryczny pytań testowych i zadań w zawodach I stopnia będzie dotyczył zagadnień:

 

 • historii techniki,
 • statyki konstrukcji,
 • kinematyki ruchu bryły sztywnej,
 • termodynamiki,
 • praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii,
 • rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi,
 • wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii elektrycznej,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • obliczania parametrów elektrycznych w zakresie podstawowych elementów i układów elektronicznych,
 • informatyki,
 • przekształcania sygnałów i systemów cyfrowych

Przypomnijmy że finalista otrzymuje:

 • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT
 • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych

 

Koordynator

Zygmunt Nędza