ZST

Akcja krwiodawstwa

SK HDK zorganizował kolejne wyjście do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie celem oddania krwi na rzecz potrzebujących. Uczestnikami akcji byli pełnoletni uczniowie klas III i IV technikum. Zgłosiło się 25 osób, ale wytrwałością wykazało się zaledwie 15. Należy pamiętać, że nie każdy może być dawcą. Potencjalny krwiodawca musi być w pełni zdrowy. Szczególne podziękowania należą się następującym uczniom:…
Weronika Mondel kl.4T
Szymon Rajski kl.3Ia
Szymon Nowak kl. 3Ia
Krzysztof Kopek kl.3Ia
Tomasz Kluzek kl.3Ib
Bartosz Kiełbasa kl.3Ib
Aleksander Jarosz kl. 4M
Konrad Niewola kl. 4M
Szymon Strojny kl.4M
Bartłomiej Banaś kl.4M
Oskar Oszust kl.4M
Michał Sroka kl.4E
Norbert Niemiec kl.4E
Karol Janiec kl. 3N
Konrad Stoszko kl. 3T
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej akcji w październiku wszystkich pełnoletnich, zdrowych uczniów naszej szkoły, którzy spełniają kryteria na honorowych dawców krwi. Należy pamiętać, że tego cennego „pierwiastka życia jakim jest krew, żaden preparat ani lekarstwo nie mogą i nie są w stanie zastąpić. Wszelkich informacji zainteresowanym udzielają: Michał Nowak kl. III M – prezes SK HDK oraz opiekun klubu mgr Marzena Gawron