ZST

Stypendium Fundacji im. I.Mościckiego

Do dnia 29 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Fundacji I.Mościckiego. Wnioski składamy do wychowawcy klasy. Szczegółowe informacje i wzór wniosku na stronie fundacji.