ZST

Akcja przygotowania budek lęgowych w ZST zakończona

DSC07920W lutym bieżącego roku Szkolne Koło Ekologiczne przystąpiło do konkursu „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, organizowanego przez  Urząd Miasta.  Celem konkursu było stworzenie projektu budki lęgowej dla wybranego gatunku ptaków,  a następnie jej wykonanie i zainstalowanie na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy przed rozpoczęciem sezonu lęgowego.
W wyniku akcji informacyjnej przeprowadzonej przez SKE do udziału w konkursie zgłosiły się zarówno osoby indywidualne… jak również cała klasa IIM, zgłoszona przez wychowawcę, Zygmunta Nędzę. Uczniowie: Migoń Dawid, Kras Daniel, Klimczak Kamil, Niewola Konrad wykonali we własnym zakresie 2 budki lęgowe dla sikor dużych (sikorki bogatki i modrej).
Klasa II M w składzie: Migoń Dawid, Banaś Bartłomiej, Kamiński Mateusz, Klimczak Kamil, Kras Daniel, Krzywoń Bartłomiej, Niewola Konrad, Strojny Szymon, Nalepa Dominik, wykonała kolejne 4 budki lęgowe według projektu przygotowanego przez Dawida Migonia. Drewno potrzebne do wykonania budek zostało zakupione przez Szkolne Koło Ekologiczne. Dzięki uprzejmości kierownika warsztatów CKZiU, pana Jacka Krawczyka uczniowie wykonali budki w ramach zajęć warsztatowych, pracując pod opieką pana Czesława Łabuza, który służył uczniom doświadczeniem i pomocą merytoryczną.
SKE poprosiło również o konsultację panią Patrycję Łabuz – Walczak, starszego specjalistę ds. edukacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, która na zaproszenie SKE gościła w naszej szkole 26.02. wygłaszając prelekcję ekologiczną na temat nietoperzy w ramach Tygodnia Kultury Szkolnej. W wyniku konsultacji postanowiono wzbogacić wykonane budki o metalowe daszki, wydłużające trwałość budek.  
Równolegle koordynatorki SKE podjęły działania w celu znalezienia dobrej lokalizacji do powieszenia budek. Po konsultacjach z Dyrekcją naszej szkoły i przeprowadzeniu przeglądu drzewostanu w najbliższej okolicy nasz wybór padł na drzewa rosnące na terenie sąsiedniej szkoły – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Po uzyskaniu zgody Dyrektora CKZiU, mgr inż. Andrzej Rzeszutki i wyznaczeniu konkretnych drzew konserwatorzy ZST powiesili 5 z wykonanych budek. Jedna budka została przekazana panu Dyrektorowi Aleksandrowi Łopacie-Bernackiemu, który postanowił zaprosić parę skrzydlatych przyjaciół do własnego ogrodu. W zamian obiecał relacjonować na bieżąco stan zamieszkania ptasiego M1.
Wszystkie powstałe budki zostały zaopatrzone w metryczki zawierające nazwę szkoły i datę powstania. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z materiałem zdjęciowym zostało przekazane do Urzędu Miasta Tarnowa dnia 11.03.2016r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed upływem bieżącego roku szkolnego.
Wszyscy mamy nadzieję, że świeżo powieszone budki  znajdą ptasich amatorów i zostaną wkrótce zasiedlone. O postępach w tym temacie będziemy dalej informować.
Koordynatorki konkursu: Beata Kotaś i Anna Fronc, SKE