Bliskie Spotkania z Chemią w ZST

4 marca 2022 r w auli ZST odbyły się już po raz ósmy Bliskie Spotkania z Chemią. Sesja popularnonaukowa organizowana jest  we współpracy z partnerami szkoły: Grupą Azoty S.A., Gaz Systemem S.A. oraz uczelniami wyższymi Akademią Nauk Stosowanych ( PWSZ ) w Tarnowie i Politechniką Rzeszowską. Szczególnym patronem sesji jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tarnowie.

Sesję otworzył pan Prezes Zbigniew Paprocki, który w imieniu Zarządu Grupy Azoty przywitał uczestników, a w swoim wystąpieniu podkreślił nie tylko tradycyjna współpracę  ZST i Zakładów Azotowych, ale również przedstawił uczniom ZST perspektywy zatrudnienia w Grupie Azoty.

Wyjątkowym momentem sesji było podpisanie nowej umowy o współpracy  ZST oraz Politechniki Rzeszowskiej. Umowa podpisana przez dyrektora szkoły mgr inż. Jacka Różyckiego oraz prof. dr hab. Grzegorza Ostasza prorektora ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej otwiera nowe możliwości rozwoju obu stronom porozumienia. Pan profesor Grzegorz Ostasza w swoim przemówieniu podkreślał związki łączące Zespół Szkół Technicznych i Politechnikę, są to nie tylko Absolwenci ZST, którzy podejmują studia na PRZ, podobne profile kształcenia, ale nawet imię Patrona. Nasi patroni, Ignacy Mościcki i Ignacy Łukasiewicz pozostają dla nas wzorem jak łączyć pasję naukową i  osiągnięcia wynalazcy z rozwojem przemysłu.

Zasadniczą część sesji, czyli wykłady zaproszonych gości poprzedziły wystąpienia naszych uczennic. Magdalena Stec z kl. 3 TT opowiedziała o magii chemii, a Aleksandra Bieś i Zuzanna Zając z klasy 3 TA  o tym skąd tyle światła w chemii i jakie jest jej źródło.

Tematyka wystąpień prelegentów była zróżnicowana. Tworzywa sztuczne i ich rola w naszym życiu, zagrożenia związane z obecnością mikroplastiku w środowisku, kontrowersyjne składniki diety, chemia żywności, zielone paliwo z alg, zrównoważony rozwój zielonej chemii, paliwo z alg to tylko niektóre zagadnienia poruszone przez wykładowców z uczelni wyższych oraz naszych partnerów z Grupy Azoty. Uczniowie dowiedzieli się co oznacza skrót LNG i jak długo trwa pobieranie próbek z tankowców (Gaz System) oraz dlaczego zielony wodór jest przyszłością odnawialnych źródeł energii   (SITPCHEM).

Szczegółowy wykaz tematów oraz prelegentów dostępny jest w załączonym programie.

Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że tak wielu pracowników uczelni wyższych i specjalistów związanych z przemysłem przyjęło nasze zaproszenie do udziału w sesji chemicznej. To dowód, że kształcenie techników analityków oraz technologów chemicznych ma przyszłość w ZST.

 

fot. Kacper Wielgus 3 TF

fot. Jakub Sambora 3 TF