Porozumienie o współpracy ZST i Politechniki Rzeszowskiej

4 marca 2022 r w auli szkolnej w czasie Bliskich Spotkań z Chemią podpisana została nowa umowa o współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Politechniki Rzeszowskiej. Umowę podpisali dyrektor ZST mgr inż. Jacek Różycki oraz prof. dr hab. Grzegorz Ostasza prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej .

ZST oraz Politechnika współpracują już od wielu lat, nowa umowa poszerza jej zakres w  i daje dodatkowe możliwości rozwoju. Politechnika objęła swoim szczególnym patronatem klasy o profilu technik analityk i technik mechanik.

Patronat ma charakter nie tylko honorowy, ale całkiem wymierny, a są to: organizowanie dla uczniów specjalnych zajęć dla uczniów klas patronackich, umożliwienie uczestniczenia uczniom w zajęciach na uczelni, objęcie opieką zdolnych uczniów oraz zaangażowanie w prace kół naukowych.

Opiekę merytoryczną nad kierunkiem technik mechanik objął Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa a nad kierunkiem technik analityk Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Współpraca ZST i Politechniki Rzeszowskiej to szansa dla uczniów na rozwój kompetencji zawodowych a tym samym lepszych perspektyw na rynku pracy, a Politechnice otwiera nowe możliwości zainteresowania uczniów swoją bogatą ofertą edukacyjną, bo  absolwenci ZST chętnie korzystają z możliwości studiowania na Politechnice Rzeszowskiej.