ZST

Bliskie spotkania z chemią w Zespole Szkół Technicznych

spotkanie_z_chemia-3529 lutego 2016 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie odbyła się druga sesja popularnonaukowa Bliskie spotkania z chemią. Uczniowie klas o profilu chemicznym kształcący się w zawodach technik analityk i technik technologii chemicznej wysłuchali wykładów zaproszonych gości. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Grupy Azoty, wykładowcy PWSZ w Tarnowie oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O tworzywach sztucznych i ich zastosowaniu… opowiedział pan mgr inż. Tomasz Malinowski (GA), pan dr Krzysztof Kleszcz (PWSZ) omówił tajniki ciekawych doświadczeń chemicznych, a pani dr Katarzyna Góralska(UJ) przygotowała prelekcję na temat Bakteryjnych ogniw paliwowych. Warto podkreślić, że wykłady zaproszonych gości poprzedziły prezentacje sylwetek sławnych chemików przygotowane przez członków szkolnego Koła Młodych Chemików działającego przy tarnowskim Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników Chemicznych. Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w sesji znaleźli się pan prezes SITPCHEM Zbigniew Paprocki, wiceprezes Stanisław Oczkowicz oraz Krzysztof Dziuba. W drugiej części sesji uczniowie zaprezentowali szereg efektownych doświadczeń chemicznych, a publiczność obejrzała film nagrany w nowoczesnych, odremontowanych laboratoriach chemicznych, przygotowany przez uczniów klasy fototechnik, którzy towarzyszyli młodym chemikom w ich eksperymentach naukowych. Sesję zakończył konkurs chemiczny dla klas pierwszych oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Bliskich spotkań z chemią. Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie sesji oraz nauczycielom pani Justynie Skowron, Annie Maciszewskiej, Annie Pudzie-Skowron, Stanisławie Dziewa Nowak oraz Łukaszowi Cudkowi.