Bliskie spotkania z chemią w ZST 2018

Sesja popularnonaukowa pod takim właśnie tytułem odbyła się w naszej szkole już po raz czwarty. Uczniowie klas chemicznych, technicy analitycy i technolodzy chemiczni mieli okazję wysłuchać wykładów zaproszonych gości z Grupy Azoty, SITPCHEM-u, PWSZ w Tarnowie oraz Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka którą zaproponowali prelegenci dotyczyła technologii materiałów, energetyki wiatrowej, ekologii, smogu, zanieczyszczeń wody oraz wykorzystania związków fluoru w medycynie…
Pan mgr inż. Józef Jasnosz (kierownik Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty) opowiedział o tworzywach sztucznych, które powstają w Zakładach Azotowych. Młodzież miała okazję poznać tajniki procesu technologicznego, produkty, zakres ich wykorzystania i zastosowania oraz perspektywy rozwoju tego sektora produkcji Grupy Azoty. Temat wykładu był szczególnie przydatny dla techników technologii chemicznej, bo mogli się przekonać, że zagadnienia, które zgłębiają na lekcjach w szkole są związane ściśle z produkcją np. tworzyw sztucznych.
Kolejny wykładowca pan dr Sebastian Bielecki (Dyrektor Instytutu Politechnicznego w Tarnowie) udowodnił, że badania naukowe to często fascynujący proces poszukiwania przyczyn zjawisk dziwnych i z pozoru  niewytłumaczalnych takich jak np. spontaniczne pękanie szkła hartowanego. Pan doktor S. Bielecki prowadzi na PWSZ zajęcia dla uczniów klasy 2 T (klasy patronackiej PWSZ). Brawa które wybrzmiały po jego wykładzie są świadectwem, jak wielu uczniów ceni sobie jego pasje naukowe i talent wykładowcy i pedagoga.
Różnorodne aspekty energetyki wiatrowej przedstawił pan mgr inż. Stanisław Oczkowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Oddział w Tarnowie. Mity i fakty związane z pozyskiwaniem energii z wiatru, rachunek ekonomiczny z tym związany, a wszystko w kontekście roli odnawialnych źródeł energii we współczesnym świecie, to tylko niektóre zagadnienia, które pan S.Oczkowicz poruszył w swoim wystąpieniu. Warto podkreślić, że SITPCHEM wspiera już od lat kształcenie techników chemików w Zespole Szkół Technicznych, a szczególną opieką otacza Koło Młodych Chemików, które umożliwia zainteresowanym uczniom rozwój ich zainteresowań.
Następne wykłady podejmowały tematykę zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Pan dr Marek Chyc ( GA, PWSZ,ZST) omówił jakość powietrza atmosferycznego ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i skutków powstawania smogu w wyniku tzw.  niskiej emisji. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie, zwłaszcza że problem fatalnej jakości powietrza w Tarnowie w okresie zimowym dotyczy nas wszystkich.
Pan dr Adam Masłoń z Politechniki Rzeszowskiej, z którą ZST podpisało w ubiegłym roku umowę o współpracy, opowiedział o nowych zanieczyszczeniach w środowisku wodnym. Kosmetyki, lekarstwa, tworzywa sztuczne, środki czystości, z którymi każdy z nas spotyka się w codziennym życiu, trafiają wcześniej czy później do środowiska wodnego i mogą stwarzać realne zagrożenie dla człowieka. Próbę odpowiedzi na pytanie, jak wielkie jest to zagrożenie i czy można mu zapobiec podjął w swoim wystąpieniu pan dr Adam Masłoń (absolwent ZST).
Ostatni wykład pt. „ Związki fluoroorganiczne w medycynie i rolnictwie” wygłosił pan dr Jerzy Nosek, wykładowca PWSZ, wieloletni pracownik Grupy Azoty,  a od kilku lat nauczyciel ZST, który prowadzi zajęcia z uczniami klas o specjalności technik technologii chemicznej. Wykład pana J.Noska był świetnym potwierdzeniem jak wykorzystanie właściwości związków  chemicznych może wpłynąć  na różne aspekty  życia człowieka.
W drugiej części sesji uczestnicy mieli okazję obejrzeć efektowny pokaz doświadczeń chemicznych
„ Kolorowy świat chemii”  przygotowanych przez uczniów ZST pod kierunkiem nauczycieli chemii.
Doświadczenia: Wstrząśnięty błękit, Zegar jodowy, Światła drogowe, Reakcja złoto- niebieska, Wulkan chemiczny, Gejzer, Świetliki, Duch w kolbie, Chemiczne jojo, Chemiczna tęcza, Wielka piana.
Uczniowie zaangażowani w przygotowanie pokazów:
Angelika Sumara, Natalia Wantuch, Dominika Wolak – klas 2 A
Monika Rzepka, Karina Węgrzyn, Piotr Rzońca, Krystian Gacoń klasa 3A
Magdalena Baran, Laura Czarnecka, Cezary Wadas- klasa 3T
Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie pokazów oraz przygotowanie sesji w tym prowadzącym: Justynie Leszkiewicz( 3T), Janowi Witkowi i Katarzynie Łachut ( 3A) bardzo serdecznie dziękujemy.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do nauczycielek chemii, które swoją pasją i zaangażowaniem dzielą się z uczniami i sprawiają, że kolejne roczniki uczniów odkrywają jak pasjonująca dziedziną jest chemia i technologia chemiczna.
Do zobaczenia za rok na kolejnych Spotkaniach z chemią w ZST.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]