REKRUTACJA

Informujemy, że dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) należy złożyć osobiście do 12 lipca w godz. 7.00-13.00 w p.104 obok sekretariatu. Do pobrania… (więcej)