REKRUTACJA

Informujemy, że dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) należy złożyć osobiście

do 12 lipca

w godz. 7.00-13.00

w p.104 obok sekretariatu.

Do pobrania są również skierowania na badania lekarskie.