ZST

Debatujemy po oksfordzku

 24 lutego w ramach Szkolnych Dni Kultury odbyła się debata oksfordzka. Młodzież dyskutowała nad tezą „Bilans epoki romantycznej jest negatywny”.

Stronę zwolenników tezy – PROPOZYCJI reprezentowali:
Konrad Poliński z kl. 1N
Emanuel Smołucha z kl. 2T
Katarzyna Łachut z kl. 1A
Wiktoria Pysyk z kl. 3A
oraz doradcy: Dawid Siwiec z kl. 2T oraz Jakub Faliszewski z kl. 3IA
W roli oponentów  tezy – OPOZYCJI – wystąpili:
Monika Pawula z kl. I IA
Jan Witek z kl. 1A
Dominik Fitrzyk z kl. 2IA
Michał Nowak z kl.1M
oraz doradcy:  Grzegorz Żurek z kl. 1T oraz Wojciech Kowalczyk z kl. 1A.
Uczestnicy debaty i publiczność zgromadzili się w auli szkolnej. Po przedstawieniu przez marszałka ogólnych zasad debaty przystąpiono do „pojedynku na argumenty”. Mówcy
z zasiadających naprzeciw siebie grup występowali na przemian, co stwarzało wszystkim równe szanse i decydowało o uporządkowaniu debaty.
Mówcy wykazali się zdolnościami oratorskimi i wykorzystali wiele środków perswazyjnych. Błyskotliwe wypowiedzi, wychwytywanie błędów przeciwnika, cięte riposty sprawiły, że debata miała emocjonujący przebieg. Publiczność żywo reagowała na słowa padające z mównicy i zabierała głos.
Debata zakończyła się głosowaniem, które polegało na podniesieniu do góry kartonika w kolorze reprezentującym drużynę, której argumentacja okazała się bardziej przekonująca.
Publiczność, niewielką przewagą głosów, zdecydowała o zwycięstwie zwolenników tezy, nad którą dyskutowano.
Warto podkreślić, że w tego typu imprezach nie ma wygranych i przegranych. Sam wynik debaty niekoniecznie musi świadczyć o stosunku głosujących do dyskutowanej tezy,
a jedynie o zwycięstwie argumentacji, przygotowania, sposobu wypowiadania się młodzieży, umiejętności perswazji i wpływania na emocje odbiorców. Specyficzna formuła debaty oksfordzkiej, na którą składają się konkretne role poszczególnych mówców, czas przeznaczony na wypowiedź, odświętny strój, oficjalne zwroty z pewnością pomaga uczyć kulturalnej dyskusji i doskonale przygotowuje młodych ludzi do wystąpień publicznych.
Debatę zorganizowała: pani Alicja Wiśniowska i pan Paweł Kalita, którzy czuwali nad przebiegiem debaty w roli marszałka i sekretarza.
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy poświęcili czas na merytoryczne przygotowanie do debaty, a także wykazali się umiejętnościami kulturalnego dyskutowania, panowania nad emocjami i stresem towarzyszącym wystąpieniom przed dużą publicznością.
W ramach Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zespół ZST spotkał się z Zespołem Szkół Budowlanych. Dyskutowano tezę „Bilans epoki romantycznej jest negatywny”. W debacie 19 lutego zespół ZSB był propozycją, a ZST opozycją, spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 356:313 dla ZST!
GRATULUJEMY!