ZST

Konkurs z języka angielskiego dla klas drugich

angDnia 24 lutego 2016 roku, w ramach Dni Kultury Szkolnej odbył się w ZST konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas drugich. Uczestnicy mieli 45 minut na wykonanie siedmiu pisemnych zadań testowych z zakresu gramatyki, słownictwa, komunikacji i rozumienia tekstu, za które mogli otrzymać maksymalnie 97 punktów. Do konkursu przystąpiła 30 osób. Poniżej przedstawiamy wyniki 10 uczniów, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów…
 

Miejsce I : Sebastian Kudła kl. II ia                   75p
Miejsce II: Bąba Dawid kl. II ia                          66p
Miejsce III: Maciura Mieszko kl. II ia               63p
 

  1. Kras Żaneta kl. II a                         62,5p
  2. Wolnik Albert kl. II e 62p
  3. Gajda Jakub kl. II ib                                  61p
  4. Kudła Dominik kl. II ib                              61p
  5. Gromniak Dominika kl.  II t                      54p
  6. Jarosz Dawid kl. II n 54p
  7. Rosnowski Adrien kl. II ib 54p

 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów w nauce.
Organizator: B. Kotaś