ZST

Dlaczego Wydział Mechaniczny na Politechnice Krakowskiej?