ZST

DNI KULTURY SZKOLNEJ

InformacjeTradycją Naszej Szkoły są organizowane corocznie Dni Kultury Szkolnej. W tym roku odbędą się one w dniach od 24.02 do  28.02.2014 r. Serdecznie  zapraszamy uczestników oraz  wyznaczone klasy do udziału w przygotowanych imprezach i konkursach przedmiotowych.

Skowron Sławomir

Harmonogram Dni Kultury