DNI OTWARTE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 20-21.04.2023 r.

W dniach 20-21 kwietnia br. największa uczelnia techniczna w regionie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza organizuje Dni Otwarte. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni wyższej.

Podczas Dni Otwartych w godzinach 9:00–14:00 Politechnika Rzeszowska oferuje odwiedzającym:

  • strefę wystawienniczą, w której zaprezentują się wszystkie wydziały Politechniki Rzeszowskiej oraz koła naukowe i organizacje studenckie,
  • interesujące wykłady i warsztaty związane z kierunkami prowadzonymi na naszej uczelni,
  • spotkania ze studentami, którzy będą udzielać informacji na temat praktycznej strony życia studenckiego,
  • fascynujące pokazy fizyczne i chemiczne,
  • atrakcje organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na Politechniki”,
  • konkursy z nagrodami.

Więcej informacji na stronie oraz w programie.

Rejestracja grupowa

Rejestracja obowiązuje grupy zorganizowane.
Reprezentantem grupy (szkoły, klasy) powinien być nauczyciel.

Rejestracja zakończy się w dniu 19 kwietnia o  godzinie 10:00

 

Rejestracja na wykłady i pokazy prowadzona jest pod numerem telefonu:

17 743 22 21

Lub mailem:

 a.milek@prz.edu.pl

Rejestracja na zwiedzanie wydziałów realizowana jest przez koordynatorów wydziałowych:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
dr inż. Danuta Proszak-Miąsik  – tel. 606 215 997, mail: dproszak@prz.edu.pl

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
dr inż. Michał Kuźniar – tel. 662 978 843, mail: mkuzniar@prz.edu.pl

Wydział Chemiczny
mgr Małgorzata Semik – tel. 17 865 1745 , mail: semik@prz.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr inż. Paweł Dymora – pawel.dymora@prz.edu.pl

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
mgr inż. Agnieszka Kozłowska Bogusz tel.  17 865 1918, mail: abogusz@prz.edu.pl

Wydział Zarządzania
mgr Barbara Czajka tel. 17 865 1383, e-mail: rz@prz.edu.pl.