TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE w AKADEMII NAUK STOSOWANYCH

Dnia 14 kwietnia  (piątek) klasa 4TA pod opieką p. U. Korygi oraz klasa 4TT pod opieką p. D. Bartoń brały udział  w tarnowskim piątku matematyczno–przyrodniczym, który odbył się na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Zaplanowany program

  1. Wystąpienie Dziekana WMP
  2. Wykład Matematyka: Chat GPT: Czy potrafisz rozwiązywać problemy matematyczne?
  3. Wykład Ochrona Środowiska
  4. Wykład Chemia: Odkrywanie Chemicznych Tajników
  5. Pokazy Chemiczne Naukowego Koła Chemików „OZON”
  6. Zwiedzanie laboratoriów (chemiczne, specjalistyczne chemiczne, mikrobiologiczne)

 

Po krótkim powitaniu przed dziekana wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbył się wykład dotyczący Chat GPT. Pokazano jak  sztuczna inteligencja radzi sobie z prostymi problemami matematycznymi (zostały przeanalizowane dwa problemy). Na koniec wykładu prowadzący stwierdził, że warto korzystać z jego usług, jednak trzeba zachować zasadę ograniczonego zaufania.

Drugi wykład dotyczył ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz podejścia ludzi do tych zmian. Trzeci wykład dotyczył teorii kwantowej spinu, która została przeanalizowana na przykładzie jazdy figurowej oraz komputerowi kwantowemu.

Na zakończenie przedstawiciele koła chemicznego zaprezentowali kilka doświadczeń chemicznych. Do pomocy w ich przeprowadzeniu, byli zapraszani ochotnicy z sali.