ZST

Dobre otwarcie nowego sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Drużyna ZST zwycięstwem nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych otworzyła swój kolejny sezon w TLD! Wyniki: ZST – 479 (- 1 pkt), ZSOiT 464 (- 3 pkt). Ostatecznie wygrywa ZST wynikiem 478 – 461.  Najlepszym mówcą debaty według sędziów został Rafał Rusin (ZST). Gratulujemy!
Skład drużyny ZST:
Mówca 1 – Magdalena Karczmarczyk 3T
Mówca 2 – Bartłomiej Cup 1 N
Mówca 3 – Rafał Rusin 1 IB
Mówca 4 – Patryk Wróbel 1 N
Doradca 1 – Monika Paweula 3 IA
Doradca 2 – Dominik Fitrzyk 4 IA