ZST

"Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk" – wyniki rekrutacji

nowe technologie erasmus

„Dobre zawody: Plastyk kontra Elektryk”
wyniki rekrutacji
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie
Klasa 2 E i 3 E