Dzień Edukacji Narodowej 2021 w ZST

14 października 2021r. uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

W oficjalnej części uroczystości głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Jacek Różycki, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i powitał zaproszonych gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: pan Artur Kopeć z Grupy Azoty S.A., pan Jan Wielgus Przewodniczący Rady Osiedla Mościce oraz poprzedni Dyrektor Szkoły, pan Krzysztof Kołaciński. Życzenia nauczycielom w imieniu całej społeczności szkolnej złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Kacper Dzimitrowicz.

Po wygłoszonych przemówieniach, Dyrektor Szkoły, pan Jacek Różycki, wręczył Nagrody Dyrektora nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nagrodę otrzymali: pani Wicedyrektor Dorota Lis, pani Wicedyrektor Beata Łabno, pani Wioletta Krawiec, pani Teresa Moczyróg, pani Elżbieta Skowron, pani Anita Szeląg, pani Daria Szydłowska, pani Alicja Wiśniowska, pan Łukasz Cudek oraz pan Wojciech Potoczek.

W tym dniu nagrody otrzymali również uczniowie o wybitnych zdolnościach kierunkowych, intelektualnych.

Prymusem ZST został Wiktor Kryzia, uczeń klasy 4Ia w roku szkolnym 2020/2021. W imieniu ucznia nagrodę odebrał ojciec, pan Krzysztof Kryzia.

Z rąk Prezesa Tadeusza Szumlańskiego stypendia Fundacji im. Ignacego Mościckiego otrzymały wyróżniające się w nauce uczennice: Iwona Kupisz, Ewelina Witek, Emilia Siedlik, Gabriela Gąciarz oraz Aleksandra Burza.

Doniosłym, a zarazem bardzo wzruszającym momentem uroczystości było uczczenie minutą ciszy pamięci pana Wicedyrektora Aleksandra Łopaty – Bernackiego. W zadumie oglądnęliśmy wyświetlane na ekranie zdjęcia przedstawiające pana Dyrektora w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, z nauczycielami, uczniami, przyjaciółmi szkoły. Zdjęcia ułożyły się w opowieść o Wspaniałym Człowieku, Przyjacielu, Nauczycielu, Dyrektorze. Jesteśmy dumni, iż byliśmy częścią Jego Zespołu.

Uroczyste spotkanie w auli z okazji Dnia Edukacji Narodowej uświetnił koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Zagrali z pasją i wyśpiewali swoje uczucia i życzenia dla nauczycieli.

Konferansjerka:

Daria Filipczak (4E/T)

Kamil Bibro (4E/T)

 

Zespoły:

Relief

Magdalena Różycka – wokal (3TA), Wojciech Zawadzki – wokal (4Ib), Bartłomiej Maziarz – perkusja (2TEN), Maciej Żurek – pianino (2TEN), Konrad Wierzbicki – gitara (3TN), Franciszek Kiełbasa – gitara (2TF)

 

Missing Element

Gabriela Kozak – wokal (3F), Kacper Dzimitrowicz – wokal, bas (4N), Inga Hebda – gitara (2TAT), Michał Stawarz – pianino (2TAT), Karol Szlachta – perkusja (3I),

Oktet bez Dwóch

Marcin Zwierzyński – wokal (4Ia), Daniel Kukułka – perkusja (4N), Piotr Kozioł – wokal, pianino, akordeon (4N),  Weronika Gębala – skrzypce (3F), Jakub Łukasik – gitara (4E/T). Jakub Młotkiewicz – gitara basowa (3N)

 

Przygotowanie koncertu:

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: p. Katarzyną Pokorny, p. Ewą Wójtowicz

 

Notatkę sporządziła: p. Ewa Wójtowicz

fot. Tadeusz Koniarz

fot. Bartosz Świder 4f