XXIX Olimpiada Informatyczna

Rozpoczął się już pierwszy etap Olimpiady Informatycznej.

Osoby interesujące się programowaniem zapraszamy do podjęcia wyzwania
i zmierzenia się z zadaniami konkursowymi, których jest jak zwykle 5.

Na ich realizację jest sporo czasu, bo aż do 22 listopada.

Na stronie olimpiady dostępny jest szczegółowy harmonogram, wymagania i dodatkowe informacje.

Strona główna Olimpiady:
https://www.oi.edu.pl/

Rejestracja i zadania konkursowe:
https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi29-1/dashboard/

Osoby chcące wziąć udział w olimpiadzie powinny zarejestrować się same.
Proszone są jednak o kontakt z panem Pawłem Piątkiem (w celach organizacyjnych).