Dzień Honorowego Dawstwa Krwi w ZST

W poniedziałek 12.12.2022 r. na auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z
przedstawicielką Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie panią Eweliną Nowak
wieloletnią honorową dawczynią krwi.
Głównym celem spotkania było zachęcenie młodych, pełnoletnich osób do oddawania krwi
na rzecz osób potrzebujących.
Dawcą krwi może zostać osoba zdrowa, między 18 a 65 rokiem życia. Dowiedzieliśmy się,
że przed bezpośrednim przystąpieniem do oddawania krwi, należy wypełnić szczegółowy
formularz zgłoszeniowy. Następnie pobierana jest próbka krwi do wstępnych badań (określa
między innymi poziom hemoglobiny). Potencjalny dawca jest kierowany na kontrolę do
gabinetu lekarskiego. Po pomyślnym przejściu badań można dopiero przystąpić do
pobierania 450 ml krwi.
Honorowi dawcy krwi mają wiele przywilejów wynikających z własnego poświęcenia dla
dobra innych m.in.: ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub
innych produktów żywnościowych, zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym
oddają krew i następnym, darmowe przejazdy komunikacją miejską przez miesiąc od dnia
oddania krwi.