ZST

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


Dnia 14 października o godz. 11.00 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, na którą przybyli: Ks. Proboszcz Artur Ważny, byli dyrektorzy szkoły: mgr inż. Jan Krawczyk, mgr inż. Józef Bielec oraz Prezes Fundacji im. I. Mościckiego Tadeusz Szumlański, delegacja z zaprzyjaźninej szkoły w Humenne na Slowacji, Przewodniczący Rady Rodziców ZST Stanisław Obal oraz Grono Pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.

Po przemówieniach okolicznościowych Dyrektor Szkoły mgr inż. Krzysztof Kołaciński wręczył wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Dyrektora. Nagrodę otrzymali: mgr Anna Damian, mgr Marzena Gawron, mgr Katarzyna Pokorny, mgr Alicja Skaza, mgr Alicja Wiśniowska, mgr inż. Łukasz Cudek, mgr Grzegorz Dzierwa, mgr Paweł Kalita, mgr Aleksander Łopata-Bernacki, mgr inż. Marek Łoś, mgr Marek Raszka, mgr Krzysztof Stępak.
Program artystyczny przygotowali uczniowie pod opieką mgr Pawła Kality i mgr Grzegorza Dzierwy.