DZIEŃ OTWARTY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 15.03.2024

15 marca br. największa uczelnia techniczna w regionie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza organizuje Dzień Otwarty.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni wyższej.

Podczas Dnia Otwartego w godzinach 9:00–14:00 Politechnika Rzeszowska oferuje odwiedzającym:

  • strefę wystawienniczą, w której zaprezentują się wszystkie wydziały Politechniki Rzeszowskiej oraz koła naukowe i organizacje studenckie,
  • interesujące wykłady i warsztaty związane z kierunkami prowadzonymi na naszej uczelni,
  • spotkania ze studentami, którzy będą udzielać informacji na temat praktycznej strony życia studenckiego,
  • fascynujące pokazy fizyczne i chemiczne.

HARMONOGRAM

Rejestracja na wykłady i pokazy prowadzona jest pod numerem telefonu:  17 743 25 89  lub mailem:  mkamler@prz.edu.pl

Rejestracja na zwiedzanie wydziałów

Rejestracja obowiązuje grupy zorganizowane, realizowana jest przez koordynatorów wydziałowych:

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
dr inż. Danuta Proszak-Miąsik  – tel. 606 215 997, mail: dproszak@prz.edu.pl

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
mgr inż. Wojciech Łabuński – tel. 609 431 103, mail: w.labunski@prz.edu.pl

Wydział Chemiczny
mgr Małgorzata Semik – tel. 17 865 1745, mail: semik@prz.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
dr inż. Paweł Dymora – tel.  17 865 1106, mail: pawel.dymora@prz.edu.pl

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
mgr inż. Mateusz Drąg tel.  665 968 422, mail: m.drag@prz.edu.pl

Wydział Zarządzania
dr Monika Pasternak Malicka tel. 606 400 404, e-mail: malicka@prz.edu.pl