Konkurs filmowy

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Legitna praca w oku kamery”❗️

Nakręć film do 90 sek. Zachęć w nim swoich rówieśników, żeby zatrudniali się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach. Gatunek filmów konkursowych jest dowolny np.: fabuła, dokument, reportaż, teledysk, animacja komputerowa etc.
Zakres tematyczny konkursu:
– Przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy.
– Zagadnienia związane z podejmowaniem pracy wakacyjnej i sezonowej oraz nauki zawodu.

Zachęcamy!!

Szczegóły na stronie:
https://www.pip.gov.pl/legitna-praca-w-oku-kamery

Zgłoszenia do 28.02 do p. Alicji Wiśniowskiej