Egzaminy zawodowe/potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

W zakładce Egzamin Zawodowy zamieszczono:

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

oraz

Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2022