ZST

„EUROELEKTRA” XV

„EUROELEKTRA” XV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  rok szkolny 2012/2013
Reprezentacja ZST na Zawody Okręgowe OLIMPIADY „EUROELKTRA” w grupie elektronicznej będzie reprezentowana przez uczniów:
Klasa 4 TESK Chmielewski Maciej
Klasa 3 TSK Judasz Szymon
Klasa 3 TEAP Nowak Marek…
Szczególne wyzwanie stoi przed Szymonem Judaszem oraz Maćkiem Chmielewskim , którzy rok temu również zakwalifikowali się do  zawodów okręgowych .Olimpiada odbędzie się w Rzeszowie    8 stycznia 2013 roku . Życzymy wspaniałej trójce powodzenia i  sukcesu zawodowego. Opiekun uczniów Robert Hosaja
Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu kilku zadań tekstowych przygotowanych przez Radę Naukową Olimpiady,  czas trwania  120 minut.
Zawody przeprowadzane są anonimowo. Identyfikacja autorów prac następuje po dokonaniu oceny prac wszystkich zawodników.
Kwalifikacji uczestników do zawodów centralnych (III stopnia) dokonuje Rada Naukowa Olimpiady.
Do zawodów centralnych zostaje zakwalifikowanych łącznie z trzech grup tematycznych 30 uczestników zawodów II stopnia, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania się do zawodów centralnych może być różna w poszczególnych grupach.