ZST

Paczki mikołajkowe

W środę, 4 grudnia zakończyła się w naszej szkole akcja „Wszystkie dzieci są kochane”, której celem było przygotowanie paczek na zabawę mikołajkową dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Tarnowa. W akcję zaangażowało się 20 klas: 1I, 1A/M, 1F, 1N, 1E, 2FOT/A, 2TIN, 2TM, 2TSK, 3TSK, 3TEAP, 3TM, 3TIN, 3FOT, 3Lod, 3LOe, 4TINa, 4TINb, 4TESK, 4TEL/TM, dzięki którym pomogliśmy obdarować 20-cioro dzieciaków.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego ZST dziękuję wszystkim uczniom wyżej wymienionych klas oraz ich wychowawcom.