Finał Olimpiady EUROELEKTRA i POLTELEINFO

Nadchodząca wiosna to nie tylko budzące się w przyrodzie życie, pierwsze kwiaty czy przylatujące ptaki. To także okres rozstrzygnięć kolejnych etapów olimpijskich zmagań zarówno w dziedzinach ogólnych jak i olimpiad zawodowych. Biorą w nich udział także uczniowie Naszej Szkoły, a zwłaszcza ci, którzy kształcą się w zawodzie technik elektronik, elektryk i informatyk.

Do ścisłego finału w  Olimpiadzie Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO, która odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni zakwalifikowali się uczniowie: Arkadiusz Wzorek  z klasy 4TI  oraz Marcin Madanowicz  z 3 TI.

W finale  25 edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA 25 kwietnia 2023 r.  weźmie udział Bartłomiej Huza z klasy 4 N w pierwszej grupie  obejmującej  treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektryk. Nasi Olimpijczycy już posiadają tytuły Laureatów i Finalistów zdobyte podczas XLVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Jarosławiu 2023 roku, a teraz będą chcieli powtórzyć swoje sukcesy naukowe.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego  technika elektryka, elektronika  i informatyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników w Gdyni,

https://polteleinfo.edu.pl/      https://euroelektra.edu.pl/