ZST

Fraktale

fraktaleDnia 24.02.2016 (środa) w ramach Szkolnych Dni Kultury uczniowie klas IIM. IIE  oraz IIN uczestniczyli w prezentacji  na temat FRAKTALI prowadzonej przez p. D. Bartoń. Uczniowie dowiedzieli się co to jest fraktal, jakie są fraktale w matematyce, gdzie można spotkać fraktale np. w naszym otoczeniu. Fraktal to obiekt samopodobny tzn. składa się z elementów podobnych do całości.  Fraktale mogą być wytworzone przez człowieka, ale również występują w naszym otoczeniu … Chmury, muszle, kalafior są przykładami fraktali. Matematycy skupili swoja uwagę nad obiektami zwanymi fraktalami dopiero w wieku XIX. Mimo to fraktale bardzo szybko znalazły zastosowanie w wielu  w dziedzinach np. w architekturze, medycynie czy ekonomii. Na zakończenie tej prezentacji, zostały zaprezentowane humory matematyczne zebrane z zeszytów uczniowskich.