ZST

Podsumowanie Szkolnych Dni Kultury

IMG_8549W środę 2 marca 2016 r. w auli szkolnej ZST zostały wręczone nagrody dla uczniów biorących udział w Szkolnych Dniach Kultury które odbyły się  w dniach 22.02 -29.02.2016 r. Nagrody wręczył Dyrektor Szkoły Krzysztof Kołaciński oraz wicedyrektor Aleksander Łopata-Bernacki.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom biorącym udział w szkolnych imprezach oraz nauczycielom zaangażowanym w te działania. Nagrody, które ufundowała Rada Rodziców ZST otrzymali:..

 • konkurs języka angielskiego dla klas I :
 1. Filip Kot 1M
 2. Sebastian Solak 1A
 3. Kamil Rataj 1N

Organizator: Ewa Wójtowicz

 • konkurs języka angielskiego dla klas II :
 1. Sebastian Kudła 2 Ia
 2. Dawid Bąba 2 Ia
 3. Mieszko Maciura 2 Ia

Organizator: Beata Kotaś

 • konkurs języka angielskiego dla klas III :
 1. Agnieszka Wydziałkiewicz 3A
 2. Rafał Zakielarz 3 Ib
 3. Kamil Sokołowski 3A

Organizator: Bożena Jaskólska

 • konkurs języka angielskiego dla klas IV :
 1. Aleksander Garstka 4 N
 2. Dawid Stono 4I
 3. Daniel Bajorek 4 I

Organizator: Katarzyna Niemiec

 • konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (konkurs drużynowy):
 1. Jakub Wojtaś, Krzysztof Kopek : klasa 1 Ia

Organizatorzy: Katarzyna Niemiec, Beata Kotaś, Ewa Wójtowicz, Bożena Jaskólska

 • konkurs z języka niemieckiego na Najlepszego Germanistę ZST:
 1. Piotr Rzońca : klasa 1A wśród klas I

Wioletta Armatys : klasa 2T wśród klas II
Mateusz Sabat : klasa 3 N wśród klas III
Organizatorzy: Anna Misiaszek, Daria Szydłowska

 • konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (konkurs drużynowy):
 1. Maciej Sajdak, Arkadiusz Walkowicz, Michał Nowak : klasa 1M
 2. Wiktoria Chaim, Natalia Patulska, Piotr Rzońca : klasa 1A
 3. Bartosz Karpowicz, Bartosz Kiełbasa, Dawid Ptak : klasa1 Ib

Organizatorzy: Anna Misiaszek, Daria Szydłowska

 • Konkurs literacko-językowy dla klas pierwszych i drugich „Polonista na 102”:
 1. Wiktoria Chaim 1A
 2. ex aequo : Dariusz Chorak 2Ia, Wiktoria Jasek 2T
 3. Karolina Drwal 2A

Organizator: Lucyna Olejnik
 

 • Konkurs literacki „Czy znasz lektury szkolne?” (konkurs drużynowy):
 1. Patrycja Bachara, Angelika Gieniec, Anna Kocik : klasa 3A
 2. ex aequo – Marzena Bogusz, Natalia Gądek, Kinga Malinowska : klasa 3 F

Jakub Faliszewski, Adam Foszcz, Dominik Kozioł : klasa 3Ia
Organizator: Marta Kaczor

 • szkolny konkurs ekologiczny (konkurs drużynowy):
 1. Wiktoria Chaim 1A

Anna Maziarka 1A
Marcin Król 1A

 1. Wiktoria Pilok 1T

Konrad Stoszko 1T
Arkadiusz Drewko 1T

 1. Albert Mierzwa 1N

Konrad Poliński 1N
Jakub Kołodziej 1N
Organizator: Agnieszka Respondek, Beata Kotas

 • etap szkolny II Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim:
 1. Natalia Patulska 1A
 2. Joanna Pochroń 3A
 3. Beata Żaczek 1A

Organizatorzy: Sławomir Skowron, Marzena Gawron

 • szkolny konkurs chemiczny dla uczniów klas pierwszych (konkurs drużynowy):
 1. Wiktoria Chaim, Jan Witek – klasa 1A
 2. Kamil Rataj, Krzysztof Trytek – klasa 1N
 3. Paweł Krzyściak, Jakub Wojtaś – klasa 1Ia

Organizatorzy : Elżbieta Skowron, Anna Puda-Skowron

 • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Ignacym Mościckim (konkurs drużynowy):
 1. Wiktoria Chaim, Wojciech Kowalczyk – klasa 1A
 2. Karol Pypeć, Arkadiusz Gąsior – klasa 1M
 3. Magdalena Baran, Cezary Wadas- klasa 1T

Organizatorzy : Elżbieta Skowron, Marzena Gawron

 • konkurs edukacyjny „Poznajemy kraje Unii Europejskiej” w kategorii Wystawka i stoisko: (konkurs drużynowy):
 1. Monika Mizera, Kamila Kwaśniak, Żaneta Skiba – klasa 2A
 2. Karolina Kawa, Katarzyna Michoń, Karolina Drwal, Żaneta Kras – klasa 2A

Aleksandra Sikora, Patrycja Kędzior, Magdalena Zabawa –klasa 2T

 1. Patrycja Bachara, Natalia Baran, Joanna Pochroń – klasa 3A

Organizatorzy : Marzena Gawron, Sławomir Skowron

 • konkurs edukacyjny „Poznajemy kraje Unii Europejskiej” w kategorii Prezentacja multimedialna:
 1. Konrad Solak 2Ib

wyróżnienie –Sławomir Franczyk 2Ib
Organizatorzy : Marzena Gawron, Sławomir Skowron

 • konkurs matematyczny dla klas pierwszych:
 1. Karol Białas 1N

wyróżnienie – Beata Żaczek 1A
Izabela Dzięgiel 1T
Paweł Krzyściak 1Ia
Organizator : Marta Połomska-Skrabot

 • Gra edukacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu”:
 1. ex aequo Arkadiusz Duman 2Ib

Dawid Gajczowski 2Ib
Mateusz Różański 2Ib
Organizator : Alicja Skaza

 • Turniej Szachowy dla uczniów ZST:
 1. Wojciech Płaneta 2N
 2. Żurek Grzegorz 1T
 3. Kamil Kot 3Ib

Organizator: Zbigniew Chmura

 • W trakcie Szkolnych Dni Kultury odbywały się również inne imprezy rozwijające zainteresowania uczniów naszej szkoły:

– Nietypowa lekcja geografii –podróż po Ameryce Południowej z Samuelem Kempskim
Organizator: Maria Szwedo
– bliskie spotkania z chemią w Zespole Szkół Technicznych
Organizatorzy: Anna Puda-Skowron, Elżbieta Skowron, Anna Maciszewska, Stanisława Dziewa-Nowak
– „Mój Dakar” prelekcja Dominika Fitrzyka ucznia klasy 2Ia
Organizatorzy: Tomasz Kijowski, Zbigniew Chmura, Renata Zgłobicka, Krzysztof Stępak
– przedstawienie teatralne „Departament 13”
Organizatorzy: Paweł Kalita, Alicja Wiśniowska
– Debata Oksfordzka
Organizatorzy: Paweł Kalita, Alicja Wiśniowska
– prezentacje ciekawostek matematycznych, nauka gry w brydża
Organizator: Dorota Bartoń
– spotkanie ekologiczne
Organizator: Beata Kotaś, Anna Fronc
– Folklor Małopolski
Organizator: Ewa Michałek
-sesja naukowa „H. Sienkiewicz – życie i dzieło”
Organizator: Ewa Michałek
 
Organizatorzy dziękują nieocenionej klasie 3 F za obsługę fotograficzną oraz Rafałowi Gałkowi z klasy 4I za obsługę techniczną.
Podsumowanie: Sławomir Skowron


fot. Kinga Dembosz 3f