GRA MIEJSKA ZST – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI W TARNOWIE

8 czerwca uczniowie ZST wzięli udział w multimedialnej grze miejskiej, której
tematem przewodnim były ślady walki o niepodległość w Tarnowie. Gra przygotowana przez
nauczycieli naszej szkoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie wpisuje
się w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W grze wzięło udział pięć zespołów uczniowskich, reprezentujących następujące
specjalizacje: informatyczną, technologii chemicznej, chemiczną, fotograficzną i
mechaniczną. Zadaniem uczniów było odnalezienie konkretnych miejsc pamięci narodowej
położonych na terenie miasta Tarnowa i rozwiązanie zadań z nimi związanych. Każda grupa
otrzymała tablet z dostępem do internetu, za pomocą którego otrzymywała kolejne zadania i
przesyłała swoje rozwiązania, które były na bieżąco oceniane przez jury. Sprzęt i specjalną
platformę internetową, z której korzystali uczestnicy udostępniło Stowarzyszenie Miasta w
Internecie.
Miejscem zbiórki młodzieży biorącej udział w grze był Park Strzelecki w Tarnowie. Tu
o godzinie 9.00 zebrali się wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami oraz organizatorzy. Miłym
akcentem poprzedzającym rozpoczęcie imprezy było przypadkowe spotkanie z Prezydentem
Miasta Tarnowa, Romanem Ciepielą, który zainteresował się naszym projektem i życzył
wszystkim uczestnikom powodzenia. Po pożegnaniu Pana Prezydenta głos zabrała
pomysłodawczyni i liderka projektu gry miejskiej, pani Małgorzata Kopek, która przedstawiła
uczniom zasady gry, rozdała sprzęt multimedialny i wyjaśniła jak korzystać z platformy
internetowej. Każda drużyna wyznaczyła lidera, który prowadził grupę, obsługiwał tablet i
decydował o ostatecznej wersji przesyłanych rozwiązań. Dodatkowo każda grupa została
zobowiązana do stworzenia multimedialnej relacji ze swojego udziału w grze w formie zdjęć i
krótkich filmików (materiał ten można obejrzeć na naszej stronie internetowej). Kiedy
wszystkie wątpliwości zostały już wyjaśnione nadszedł czas rozpoczęcia zabawy. Grupy
wraz z opiekunami wyruszały z parku wśród śmiechu i żartów, którym towarzyszył jednak
duch rywalizacji. Chociaż samo kryterium czasu nie było brane pod uwagę w ostatecznej
punktacji, uczniowie od początku nadali grze niezwykle szybkie tempo, którym zaskoczyli
organizatorów. Trasa, którą musieli pokonać liczyła około 4 kilometry i obejmowała 14 miejsc
pamięci – tablic pamiątkowych i pomników, które uczestnicy musieli najpierw odnaleźć a
następnie wykonać związane z nimi zadania. Uczniowie musieli się wykazać między innymi
spostrzegawczością, umiejętnością wyszukiwania punktów o określonych koordynatach,
umiejętnością interpretowania wskazówek i wyszukiwania informacji, oraz znajomością
technologii cyfrowych. Dzięki szybkiej informacji zwrotnej uczniowie na bieżąco śledzili swoje
wyniki i ranking grup, co dawało większą motywację do lepszego działania. Pomimo
rosnącego upału uczniowie błyskawicznie odnajdywali kolejne przystanki i świetnie radzili
sobie z postawionymi przed nimi problemami. Po wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy
zebrali się w siedzibie Fabryki Przyszłości przy ulicy Szerokiej 7, prowadzonej przez
Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Tu nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Nikt nie odszedł z pustymi rękami, organizatorzy poza nagrodami dla zwycięzców zapewnili
upominki dla wszystkich pozostałych uczestników gry. Miejsce pierwsze zdobyła
reprezentacja klasy 3T, która wykonała poprawnie największą ilość zadań i wykazała się
największą dokładnością odpowiedzi. A oto podsumowanie rywalizacji wszystkich
uczestników:

I MIEJSCE – KLASA 3 T

Justyna Leszkiewicz
Michał Lisowski
Aneta Drwiła
Bartłomiej Szymański
Klaudia Siwiak
(opiekun Beata Kotaś)

II MIEJSCE ex aequo – KLASA 3 IA i KLASA 3A

KLASA 3 IA
Jakub Wojtaś
Paweł Krzyściak
Tomasz Piotrowski
Szymon Sumara
Bartosz Burwoń
(opiekun Łukasz Cudek)

KLASA 3 IA
Bartosz Moryń
Jan Witek
Marcin Król
Bartłomiej Dyngosz
Krystian Gacoń
(opiekun Anna Misiaszek)

III MIEJSCE – KLASA 2 Fot
Oliwia Rawińska
Wiktoria Świerk
Kinga Miśkowic
Kamila Zawrzykraj
Kamila Świądro
(opiekun Beata Marchwicka – Świętek)

IV MIEJSCE – KLASA 1 M
Mateusz Wojnarowski
Mateusz Gomułka
Patryk Jaśkiewicz
Miłosz Chlost
Mateusz Kogut
(opiekun Wojciech Potoczek)

Za doskonałą organizację i przeprowadzenie gry miejskiej „Śladami niepodległości w
Tarnowie” należą się podziękowania wielu pracownikom ZST, szczególnie Pani Małgorzacie
Kopek, która była pomysłodawcą, głównym organizatorem i liderem projektu, oraz łącznikiem
ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie. W przygotowaniu gry brali udział również: Pani
Marzena Gawron, Pani Marta Kaczor, Pani Beata Kotaś, Pani Teresa Moczyróg i Pan
Sławomir Skowron (w kolejności alfabetycznej).
Serdeczne podziękowania kierujemy również do opiekunów grup, którzy wytrwale podążali z
młodzieżą ulicami miasta w 30-stopniowym upale: Panu Łukaszowi Cudkowi, Pani Beacie
Kotaś, Pani Beacie Marchwickiej– Świętek, Pani Annie Misiaszek i Panu Wojciechowi
Potoczkowi.
Osobne podziękowania składamy Stowarzyszeniu Miasta w Internecie, a w szczególności
Panu Grzegorzowi Foltakowi, który koordynował wszystkie działania – bez jego pomocy
projekt byłby niemożliwy do zrealizowania.
Nie zapominajmy o sponsorach, dzięki którym każdy uczestnik gry otrzymał większą lub
mniejszą nagrodę. Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców ZST za przyznane fundusze,
Stowarzyszeniu Miasta w Internecie i Grupie Azoty za przekazane gadżety.
Dziękujemy również młodzieży ZST, która z wielkim zaangażowaniem i wytrwałością
realizowała postawione przed nimi zadania.

Przygotowanie notatki: Beata Kotaś