Gratulujemy stypendium PRM!

W grudniu 2023 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.
O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia, w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Dyplomy uczniom wręczała pani Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Z naszej szkoły stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał ARKADIUSZ WZOREK z klasy 4TI.
Gratulujemy Arkadiuszowi sukcesu oraz życzymy, żeby nadal rozwijał swoje pasje i zainteresowania. 👏👏👏