Czerwonokrzyska Gwiazdka w ZST

Pod koniec listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w zbiórce żywności dla osób potrzebujących, będących pod opieką Oddziału Rejonowego PCK. Akcji patronowała pani dyrektor Beata Łabno.
Ofiarnością wykazało się 15 zespołów klasowych, które zebrały produkty potrzebne do przygotowania świątecznych posiłków.
W imieniu szkolnych organizatorów zbiórki przekazuję ogromne podziękowania zarówno uczniom naszej szkoły, a także ich rodzicom, bez których tak znaczna hojność nie byłaby możliwa.

Podziękowanie otrzymaliśmy także ze strony Prezesa Oddziału Rejonowego PCK – Pana Stefana Wrony.

Notatka: Marzena Gawron