ZST

Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska

logo imto  szkoyUczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie pod nazwą „Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska”. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Twórczych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych funkcjonującego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskim Unii Europejskiej.
W ramach realizacji projektu przewidziano utworzenie portalu internetowego pod nazwą Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska, który ma stać się platformą umożliwiająca młodzieży zamieszczenie materiałów dziennikarskich przedstawiających jej punkt widzenia na ważne dla mieszkańców miasta sprawy, prezentujące problemy i oczekiwania środowiska młodzieżowego w mieście oraz inicjatywy młodzieżowe na rzecz Tarnowa i regionu tarnowskiego.
W projekcie uczestniczą :
 
Oliwia Kramer

Sylwia Nytko

Paulina Mleczko

Patryk Urasiński

Bartosz Sygnarowicz

Marcin Nowak

Wojciech Zaremba

Karol Kubacki

Alicja Wróbel

Ryszard Guzy

Opiekę nad uczniami sprawuje Paweł Kalita