Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Dyrektor CKE opublikował jawne zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023.

Zachęcamy do zapoznania się