Finał II Konkursu Technologicznego

W dniach 12 – 13 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 4T Aleksandra Burza oraz Jan Kiełbania wzięli udział w finale II Konkursu Technologicznego ZST, odbywającego się w ZST im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywał się w poszczególnych szkołach, biorących udział w zawodach i obejmował test wiedzy z zakresu technologicznych przedmiotów zawodowych oraz wykonanie posteru. Cieszył się on dosyć dużym powodzeniem wśród uczniów klas starszy naszej szkoły, ponieważ wyłoniono do niego kilka drużyn. Drugi etap, w którym wziął udział najlepszy zespół, miał już miejsce w laboratoriach szkoły w Puławach i obejmował wykonanie praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych. Ogólnie w konkursie uczestniczyły 32 drużyny spośród pięciu techników kształcących w zawodzie Technik Technologii Chemicznej z województw: małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W dniu poprzedzającym zmagania finałowe uczniowie wraz z opiekunem panią Anną Puda-Skowron mieli możliwość zwiedzenia tego pięknego miasta, m. in. Parku Czartoryskich w Puławach.

Po zakończeniu zmagań konkursowych uczniowie wzięli udział w wykładach poprowadzonych przez pracowników instytucji, które objęły swoim patronatem przebieg konkursu, tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz UMCS w Lublinie. Pierwszy z wykładów dotyczył katalizatorów i został wygłoszony przez pana dr Witolda Zawadzkiego, pracownika Katedry Technologii Chemicznej UMCS. Drugi, dotyczący tworzyw biodegradowalnych zaprezentował pan Piotr Tyński, zastępca kierownika grupy badawczej Tworzywa Biodegradowalne.

W uroczystym zakończeniu wzięli udział: dyrektor ZST w Puławach pan Henryk Głos, kierownik Wydziału Edukacji pani Małgorzata Nosowska, dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych pan Janusz Igras, organizatorki konkursu i młodzież z klas chemicznych. Ostatecznie uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce, uczniowie z ZSChiPS z Lublina zajęli miejsce drugie, a zwycięzcami konkursu w tym roku są uczniowie ZST w Puławach.

Mamy nadzieję na kontynuację udziału w zawodach w następnym roku szkolnym. Jednocześnie bardzo dziękujemy paniom Irminie Pańczuk – Figurze i Małgorzacie Szczypińskiej za szczególną pomoc udzieloną w trakcie konkursu i zorganizowanie pobytu w Puławach.