Język angielski – konkurs 

24.02. 2023, w ramach Szkolnych Dni Kultury odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas czwartych po gimnazjum. 18 uczniów, przez 45 minut, rozwiązywało test składający się z różnorodnych zadań.

„Najlepszym Anglistą” na poziomie ostatniego rocznika gimnazjalistów uczęszczających do ZST okazał się Marek Wachowiak, uczeń klasy 4 I, osiągając 83% poprawności w teście konkursowym. Serdecznie gratulacje dla Marka.

Nagroda, ufundowana przez Radę Rodziców zostanie wręczona w dniu 16.03.2023, w czasie podsumowania Szkolnych Dni Kultury.
Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom j. angielskiego.

Organizatorzy:

Beata Marchwicka-Świętek

Karolina Rejkowicz