Kiermasz podręczników ZST

 • Każda klasa (od drugiej do czwartej) sporządza tabelę zawierającą listę przedmiotów i podręczników do tych przedmiotów, wg następującego wzoru.
 • Wszystkie oferowane książki podpisane na stronie tytułowej imieniem  i nazwiskiem ucznia zostają spakowane do kartonowych pudeł i przyniesione przez dyżurnych klasowych do biblioteki, gdzie odbywają trzydniową kwarantannę
 • W dniu 4 września książki przynoszą klasy: 2N, 2F, 2T, 2TI, 2TA, 2TN, 2TF (w godz. 8.30-12.10)
 • W dniu 7 września klasy: 2I, 2A, 2E, 2TT, 2TE, 3IA (w godz. 8.30-12.10)
 • W dniu 8 września klasy: 3N, 3IB, 3F, 3E/T, 3M, 3A, 4IB, 4T/A (w godz. 8.30-12.10)
 • W dniu 9 września klasy: 4IA, 4I/F, 4N, 4E, 4M (w godz. 8.30-12.10)
 • W dniu 10 września absolwenci szkoły – indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego i z dołączonym wykazem książek (wg zamieszczonego powyżej wzoru), na którym widnieje także e-mail kontaktowy
 • Po przyjęciu książek na podstawie wykazów sporządzonych w klasie i zweryfikowanych przez bibliotekarza, przedstawiciel Samorządu lub aktywu bibliotecznego utworzy listę ofertową z poszczególnych klas, która będzie dostępna ze strony internetowej szkoły
 • Chętni do nabycia książek wysyłają e-maila z listą interesujących ich książek na adres: bibliotekazsttarnow@gmail.com
 • Poprzez e-dziennik zostają powiadomieni o terminie odbioru książek i ich cenie
 • Przy odbiorze książek w bibliotece należy za nie zapłacić
 • Oferowane książki będzie można kupować do dnia 18 września
 • W dniach 21-23 września do klas trafią pieniądze ze sprzedaży książek z wykazem jaką sumę mają otrzymać poszczególni uczniowie oraz książki, które nie zostały sprzedane
 • Absolwenci szkoły zgłoszą się po odbiór gotówki indywidualnie, w terminie podanym w e-mailu.