Proponowane kierunki

Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

 

Technikum Nr 1

z klasami kształcącymi w zawodzie (przedmioty rozszerzone):