ZST

Kolo Młodych Chemików

IMG_0125W drugim tygodniu września odbyło się pierwsze spotkanie osób, które wyraziły chęć działania w Kole Młodych Chemików, przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie. Opiekunka Koła, mgr inż. Anna Puda – Skowron pomogła młodzieży opracować regulamin Koła, który następnie uzyskał akceptację Dyrekcji naszej szkoły.

24 września 2015 r. odbyło się spotkanie, na którym wybrano prezydium Szkolnego Koła Chemicznego w składzie:…

  • Przewodniczący – Sara Budzik
  • Wiceprzewodniczący – Paulina Warżała
  • Sekretarz – Angelika Gieniec

14 października 2015 r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościli w naszej szkole, wśród wielu zaproszonych gości, m . in. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie, Pan Zbigniew Paprocki, Wiceprezes Pan Stanisław Oczkowicz, Skarbnik Stowarzyszenia Pan Krzysztof Dziuban oraz Wiceprezes Pan Grzegorz Florek.

Zostały wtedy wręczone nagrody SITPChem dla najlepszych uczniów spośród klas o profilu Technik Analityk oraz Technik Technologii Chemicznej; osoby wyróżnione:

  • Łukasz Czerwony – kl. IV A
  • Anna Kocik – kl. III A
  • Żaneta Kras – kl II A

Ponadto opiekunce Koła, p. Annie Pudzie-Skowron Prezydium nadało status Sympatyka Stowarzyszenia.

W listopadzie 2015 r. miało miejsce spotkanie członków koła z przedstawicielami SITPChem oddział
w Tarnowie, w trakcie którego zostały omówione m. in. plany dalszej współpracy.