ZST

Posumowanie pracy w SKT PTTK "Wehikuł"

Zarząd SKT PTTK „Wehikuł” informuje, że
w piątek, 12 marca 2016 r. o godz. 18.00
w Bacówce na Brzance

odbędzie się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU.
Odprawa uczestników Zlotu Członków Klubu
w dniach 12-13.03.2016 r. odbędzie się
w środę, 9 marca o godz. 11.07 w sali 118.